سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

شاهرخ شاه حسینی – آزمایشگاه تحقیقاتی شبیه‌سازی و کنترل فرآیندها، دانشکده مهندسی شیم
جواد امینیان – آزمایشگاه تحقیقاتی شبیه‌سازی و کنترل فرآیندها، دانشکده مهندسی شیم
مظاهر مولائی – آزمایشگاه تحقیقاتی شبیه‌سازی و کنترل فرآیندها، دانشکده مهندسی شیم
یعقوب بهجت – آزمایشگاه تحقیقاتی شبیه‌سازی و کنترل فرآیندها، دانشکده مهندسی شیم

چکیده:

در این مقاله اکسیداسیون جزئی اگزیلن در هوا به منظور تولید انیدرید فتالئیک در یک راکتور بستر ثابت چند لوله‌ای با استفاده از روشهای CFD‌ مورد بررسی قرار گرفته است. به دلیل نسبت مشخصه (aspect ratio) بالای مدل و عدم تناسب ابعاد سیستم، معادالات حاکم مقیاس شده‌اند. با مقیاس کردن معادلات، افزایش بیش از اندازه تعداد گره‌ها در مش‌بندی و زمان انجام محاسبات کاهش یافته است. دستگاه معادلات دیفرانسیل حاکم با اعمال شرایط مرزی، در نرم‌افزار FEMLAB مدلسازی شده است. با حل مسئله در محیط نرم‌افزاری FEMLAB توزیع دمایی و توزیع غلظت اجزائ در طول راکتور به دست آمده و دمای بهینه خوراک برای رسیدن به حداکثر درصد تبدیل ماده مطلوب محاسبه شده است. با شبیه‌سازی انجام گرفته مشخص شد که نقطه تشکیل hot spot به علت بالا بودن نرخ واکنش، در ابتدای راکتور می‌باشد. پارامترهای مختلف از قبیل دمای ورودی، سرعت ورودی خوراک و ضریب انتقال حرارت روی پدیده تشکیل نقطه hot spot و افزایش میزان تبدیل ماده مطلوب مورد بررسی قرار گرفته‌اند همچنین میزان تأثیر افزایش دمای ورودی به عنوان مهمترین پارامتر موجود در این فرآیند بر روی حداکثر تولید محصول مطلوب مطالعه گردید و مشخص شد که افزایش دمای ورودی سببافزایش میزان تبدیل و افزایش دمای نقطه hoit spot می‌شود. البته افزایش دمای ورودیتا یک حد معین مجاز می‌باشد وافزایش بیشتر آن علاوه بر تولید ماده نامطلوب باعث افزایش شدید دما در نقطه hot spot و در نتیجه از بین رفت کاتالیست می‌شود.