سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حیدرضا مهدی زاده – استادیار مهندسی شیمی، دانشکده فنی، دانشگاه تهران
شهره فاطمی – دانشجوی مهندسی شیمی دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

در این مقاله مدلسازی فرایند زوج شدن اکسایشی متان دریک راکتور بستر ثابت انجام شده است. نتایج این مدل در حالت همدما با آزمایش های انجام شده در مراجع مورد مقایسه قرار گرفته است. پس از تایید صحت مدل در مقایسه با ازمایش، اثر دما بر روی عملکرد فرایند در این مدل مورد بررسی قرار گرفته است. مشاهده می شود که میزان تبدیل متان و نیز بازده و گزینش پذیری محصولاتمطلوب اتیلن و اتان با افزایش دما تا یک دمای بهینه افزایش می یابد. با استفاد ه از این مدل مشخص می شود که این مقدار ماکزیمم درحدود دمای ۱۱۰۰ درجه کلوین اتفاق می افتد. پارامتر مهم دیگر که اثر زیادی بر روی بازده و گزینش پذیری محصولات مطلوب دارد زمان ماند یا طول بستر می باشد که چنانچه در دمای بهینه کار شود، حداکثر بازده تولید محصولات مطلوب در طول بستر یا زمان ماند کمتری حاصل میشود.