سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مرتضی بهبهانی نژاد – استادیار گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی دانشگاه شهید چمران اهو
حسن حداپور – استادیار دانشکده هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف
وحید اصفهانیان – دانشیار گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

در این مقاله روشی نوین برای مدلسازی رتبه کاسته جریانهای غیر دادم بر اساس مودهای ویژه جریان بدون نیاز به تصحیح استاتیکی ارائه میشود. برای این منظور جریان پتانسیل غیر دائم حول ایرفویل و بال مورد مطالعه قرار گرفته است. تحلیل مقدار ویژه و مدلسازی رتبه کاسته بر اساس روشهای متداول با تصحیح استاتیکی انجام شده است و در ادامه تحلیل ویژه و مدلسازی رتبه کاسته بر اساس روش جدید مورد بخث قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان میدهند که با استفاده از این روش می توان با دقت بالائی مدلسازی رتبه کاسته جریانهای غیر دائم را بدون نیاز به تصحیح استاتیکی انجام داد.