سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

یاور عنانی – دانشجو، دانشگاه صنعتی شریف
رضا نقدآبادی – دانشیار

چکیده:

توصیف تغییر شکل های بزرگ همراه با نرخ کرنش در لاستیک های تراکم ناپذیر با معادلات ساختاری ویسکو-هایپرالاستیک تراکم ناپذیر بیان می شود. به دلیل وجود تغییر شکل های بزرگ و همین طور اثرات زمانی ناشی از رفتار ویسکوز توصیف رفتار این مواد به طور دقیق ممکن نشده است. به همین منظور روش های متفاوتی برای توصیف هر چه بهتر رفتار این مواد ارائه شده اند. در این مقاله و برای رسیدن به روابط ساختاری، روابط ساختاری به دو بخش تقسیم می شوند، بخشی برای مطالعه مشخصه رفتاری شبه استاتیکی هایپرالاستیک جسم می باشد که می توان از توابع انرژی مربوط به هایپرالاستیک برای توصیف آن استفاده کرد و بخش دیگر که به نرخ کرنش بستگی دارد و بیانگر سابقه کرنش و تغییر شکل می باشد که از انتگرال های فانکشنالی مربوط به ویسکوالاستیک استفاده شده است. در به کار بردن فانکشنال مربوطه از دو زمان وارهیدگی برای تنش وابسته به نرخ کرنش استفاده شده است که این زمان های وارهیدگی با فاکتورهای وزنی به یکدیگر مرتبط می شوند. در نهایت کل تنش به صورت مجموع تنش ها از دو بخش هایپرالاستیک و ویسکوالاستیک به دست می آید. در بخش مربوط به هایپرالاستیسیته از تابع انرژی چند جمله ای استفاده شده است که تابعی از ناورداهای تانسور تغییر شکل چپ کوشی- گرین می باشند. در بخش مربوط به ویسکوالاستیک، فانکشنال مربوط به صورت حاصلضرب توابعی از ناورداهای تانسور تغییر شکل چپ کوشی- گرین و همین طور نرخ کشیدگی ها در نظر گرفته می شود. با مقایسه با داده های تجربی صحت و دقت روش مذکور در توصیف رفتار ویسکو-هایپرالاستیک لاستیک ها همراه با اثر نرخ کرنش بررسی می گردد.