سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۵

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

جواد کوهسرخی – آزمایشگاه لایه نازک , دانشکده برق و کامپیوتر , دانشگاه تهران
یاسر عبدی – آزمایشگاه لایه نازک , دانشکده برق و کامپیوتر , دانشگاه تهران ، گروه فیز
شمس الدین مهاجرزاده – آزمایشگاه لایه نازک , دانشکده برق و کامپیوتر , دانشگاه تهران
مایکل رابرتسون – گروه فیزیک , دانشگاه آکادیا ، کانادا

چکیده:

یکی از مشکلات عمده در ساخت افزاره های نانومتری کنترل پذیری پایین این افزاره ها , چه در مراحل ساخت و چه در مراحل اندازه گیری است، لذا در این مقاله با حل تحلیلی معادلات حاکم بر افزارة ساخته شده با نانولوله های کربنی توانستیم شرایط مناسب جهت ساخت آن را فراهم کنیم و رفتار آن را با توجه به مدل که ارائه خواهد شد، بهینه سازی کنیم . مسالة مهمی که وجود دارد رفتار کوانتمی جالبی است که افزاره های نانومتری در این ابعاد از خود نشان می دهند