سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مریم ذهبیون – شرکت برق منطقه ای تهران ایران
حسن قوجه بکلو – دانشگاه صنعتی اصفهان ایران

چکیده:

مدیریت مصرف که در کشور ما نوپاست، روی تسطیح منحنی مصرف بویژه کاهش توان مصرفی در پیک شبکه مطالعه می کند . مقاله حاضر به بخش صنعت برای بهبود و بهینه سازی مصرف صنایعی مانند سیمان و مشابه آن، بعنوان مصرف کنندگان بزرگ برق پرداخته است . نظر به اینکه موضوع اصلی مورد توجه مصرف کنندگلن برق، کارآیی اقتصادی است لذا می توان جهت انجام مدیریت مصرف، انگیزه اقتصادی ایجاد نمود . در این صورت کنترل بار مصرفی، به مثابه یکی از پارامترهای برنامه ریزی در عملیات صنایع، مطرح می شود .
تعرفه بندی برق برای هر محدوده مشخص از زمان و توان، قیمتی برای مصرف تعیین می کند بطوریکه هر مصرف کننده با بهبود برنامه ریزی مصرف، هزینه برق خود را کمینه می نماید . واضح است که در زمان پیک شبکه، قیمت بالاتر است و از نظر اقتصادی به صرفه است که مصرف در آن ساعت کاهش یابد . در این مقاله، تلفیق روشهای “ تعرفه بندی انرژی ” و ” تعرفه بندی توان “ جهت پیک سایی بکار رفته و مدلسازی جدیدی به روش ” بهینه سازی ریاضی با اعداد صحیح “ برای مشخص سازی عملکرد بهینه رفتار بار یک مصرف کننده نمونه در برابر تعرفه بندی توان و انرژی توسط نرم افزار Gams انجام شده است .