سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

وحید پویافر – دانشجوی دکترای مکانیک
فرزاد حسینی یکتا – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک
سیدعلی صدوق – استاددانشکده مکانیک

چکیده:

رفتار غیرنیوتنی رئولوژی آلیاژهای نیمه جامد و همچنین وابستگی سیلان ماده به پارامتر های متعدد مانند سیکل حرارت دهی مجدد روش تولید بیلت اولیه، پیشینه حرارتی – برشی و … باعث شده است مدلسازی سیلان ماده در فاز نیمه جامد یکی از مشکلترین مسائل مهندسی باشد دراین تحقیق برای مدلسازی سیلان ماده، از یک مدل با چارچوب متغیر داخلی استفاده شده است پارامتر ساختاری مورد استفاده دراین چارچوب از طریق یک معادله با روابط تنش – سیلان ماده ارتباط یافته و در نهایت معادلات سیلان توسط کد در یک نرم افزار المان محدود لینک شده و شبیه سازی کامپیوتری به ازای سرعتهای شکل دهی مختلف صورت گرفته است جهت بررسی صحت مدل ارائه شده تستهای عملی تیگزوفورجینگ درسرعتهای مختلف و درحالت ایزوترمال برروی الیاژ A356 انجام شده است مقایسه نتایج عددی با تجربی نشان میدهد در کسرهای جامد متوسط و بالا مدل مذکور به خوبی رفتار سیلان را شبیه سازی می کند.