سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حبیب الله نصیری – استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف
یوسف ساجد – کارشناس ارشد راه و ترابری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

یکی از عوامل مهم در مهندسی ترافیک، ایمنی تردد عابر پیاده است. بررسی پارامترهای رفتاری عابرین پیاده و همچنین خصوصیات ترافیکی و طرح هندسی شبکه خیابانهای درون شهری و محل عبور عابرین پیاده در شناسایی عوامل مؤثر در بروز تصادفات عابرین پیاده نقش مهمی دارند. با فیلمبرداری از محل عبور عابرین پیاده در خیابانهای فدائیان اسلام، شهید رجایی، آزادی و ولیعصر و استخراج اطلاعات لازم از طریق مشاهدات ویدئویی، رفتار عابرین با استفاده از مدلهای لوجیت، لوجیت آشیانه‌ای و برنامه‌ کامپیوتری GAUSS مدلسازی شد. نتایج مشاهدات و مدلها نشان می‌دهد که «فاصله وسایل نقلیه در خطوط ترافیکی از محل عبور عابرین پیاده، سرعت نزدیک شدن آنها به این محل، تعداد وسایل نقلیه در هر خط و موقعیت عابرین پیاده در خیابان و سن و جنسیت آنها» در تصمیم‌گیری عابرین پیاده نقش بسزایی دارند