سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنفرانس تونل ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

روزبه گرایلی میکلا – کارشناس مکانیک سنگ، شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس

چکیده:

در این مقاله المان روش اجزای محدود (FEM) به روش عددیDiscontinuous Deformation Analysis (DDA) اضافه شده و بر اساس آن فرمولبندی جدید ارائه گردید. در این الگوریتم مقدار تنش در هر گام محاسبه می شود و با مقایسه با سطح تسلیم (معیار موهر- کولمب)، مقدار تنش با توجه به در نظر گرفتن کرنش پلاستیک تصحیح می گردد و در گام بعدی به عنوان تنش المان در نظر گرفته می شود. جهت بررسی دقت روش ارائه شده مقایسه ایی بین روش ،DDA روش حل بسته و نرمفزار تجاری Phase2انجام گرفت که حکایت از دقت خوب روشDDA دارد.