سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مطهره خندان – دانشجوی مهندسی معدن )گرایش استخراج ( دانشگاه کاشان
اکبر فرزانگان – استادیار دانشگاه کاشان، دانشکده مهندسی، گروه معدن

چکیده:

هزینه های توان کشی آسیاها، بیش از نیمی از هزینه های عملیاتی کارخانه های فراوری مواد معدنی را به خود اختصاص می دهند . بر این اساس روشی که بتواند میزان توان آسیا را پیش بینی نماید برای طراحان وگردانندگان کارخانه بسیار قابل اهمیت است . این مقاله، نتایج پروژه ای را که هدف آن توسعه نرم افزاری مستقل برای مدلسازی ریاضی و محاسبه توان کشی آسیاهای مختلف بر اساس مشخصات طراحی و عملیاتی آنها بوده است، ارایه می کند . به طور کلی، در برنامه کامپیوتری توسعه یافته توسط نویسندگان مقاله الگوریتمی برای محاسبه توان کشی سه نوع آسیاهای گلوله ای، خودشکن و نیمه خود شکن تهیه و پیاده سازی گردید، الگوریتم مزبور بر اساس تحقیقات و یافته های مورل، آستین، میشرا و راجامانی در این زمینه طراحی شده است . اغلب مطالعات نشان داده است که توان کشی آسیاهای گردان به پارامترهایی همچون سرعت آسیا، طول و قطر آسیا، وزن مخصوص کانه و گلوله های فولادی، نسبت پرشدگی آسیا با گلوله و شارژ نهایی و نوع تخلیه)سرریز یا شبکه ای ( وابسته است . با بررسی تاثیر این پارامترها، توان کشی آسیاهای گردان به صورت روابطی ریاضی مدلسازی شده و در نهایت به صورت برنامه ای به زبان + + C در آمده اند . دقت این مدلها با مراجعه به داده های حاصل از محدوده وسیعی از آسیاهای صنعتی ارزیابی شده و چند نمونه به منظور تشریح کاربرد انواع مدلها ارایه شده است .