سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرید نجفی – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی،
محمدرضا همایی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی کاربردی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه ص

چکیده:

در این مقاله، مدلسازی ریاضی جدیدی از دینامیک سیستم سرو – نیوماتیک ارائه می گردد . در روش جدید، نیروهای مزاحم درونی مانند اصطکاک و نیروهای اعمالی از خارج به سیستم اعم از اغتشاشات و یا بارهای متصل به پیستون می توانند با منطق مقتضی وارد مدلسازی سیستم شده و اختصاص دهند . بعنوان نمونه در این تحقیق، توزیع فشار در دو سمت پیستون به گونه ای
صورت می گیرد که نیروی اصطکاک با توجه به جهت سرعت حرکت و نیروی اغتشاشی با توجه به جهت اعمال به پیستون، خنثی گردند . سپس تنظیم فشار تا آنجا ادامه می یابد که شتاب مطلوب در لغزنده ایجاد گردد . روابط شیر محدود کنندة جریان، خطی در مدلسازی وارد می گردد . با توجه به وارد شدن عبارتهای غیر خطی، مدلسازی ریاضی دینامیک سیستم بوسیله الگوریتم مد لغزشی انجام می گردد . همچنین منطق و استراتژی کنترل نیز مد لغزشی در نظر گرفته می شود . در پایان یک نمونه شبیه سازی کامپیوتری به منظور بررسی صحت روش ارائه شده در مدلسازی و کنترل انجام گرفته است.