سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امین سعادت مهر – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی شیمی ، دانشگاه تهران
شهره فاطمی – استادیار گروه مهندسی شیمی ، دانشگاه تهران

چکیده:

بخارات بنزین حاصل از باک وکاربوراتور اتوموبیل ها خصوصا در تابستان به مقدار قابل توجهی آلاینده محیط زیست می باشد . برای کاهش تلفات تبخیری بنزین در خودروها استفاده از کربن فعال از سال ۱۹۷۵ آغاز شده و هم اکنون بطور گسترده بعنوان یک روش کاربردی در صنایع خودروسازی مورد استفاده قرار میگیرد .
در این مقاله مدلی ریاضی برای جذب چند جزئی هیدرو ک ربنها در دانه های جاذب با اشکال مختلف ارایه شده است و می تواند جذب سطحی مخلوطی از ه یدروکربنهای موجود در جریان هوا را به صورت گذرا و به صورت تابعی از ابعاد جاذب با مکانیسم نفوذ حفره ای و با مدل جذب تعادلی چندجزیی لانگمیر در شرایط مختلف از نظر دما، نوع کربن فعال و غلظت اجزاء پیشگویی کند . روش حل معادلات دیفرانسیلی مدل بصورت تعامد تطبیقی (Orthogonal Collocation) بوده است تا معادلات PDE غیر خطی را به معادلات ODE تبدیل نماید . نتایج مدل برای مخلوطهای دوگانه از اتان ، پروپان ، و نرمال پنتان بدست آمده و با نتایج آزمایشی حاصل از کار [ ۲ ] D.D.Do مقایسه شده است که از دقت خوبی برخوردار می باشد . بنابراین از مدل حاضر میتوان برای پیشگویی رفتار و اصول حاکم بر فرایند جذب سطحی مخلوطهای چند جزیی استفاده کرد . نهایتا، این مدل در مدلسازی بستر جذب کربنی (Canister) مورد استفاده قرار خواهد گرفت