سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدهادی جزینی – دانشکده فنی گروه مهندسی شیمی دانشگاه اصفهان
محمدصادق حاتمی‌پور – دانشکده فنی گروه مهندسی شیمی دانشگاه اصفهان

چکیده:

در این مقاله مدلسازی سه بعدی فرآیند خشک شدن ذرات مکعبی شکل سیب زمینی انجام شده است . مدل شامل انتقال همزمان جرم و انرژی بین فاز جامد و گاز می باشد . تغییرات خواص ( مانند
ضریب نفوذ ضریب هدایت گرمایی انتالپی تبخیر دانسیته و … ) و پارامترها ( مانند سطح انتقال جرم ابعاد ذره عدد رینولدز و … ) هنگامی که دما و رطوبت تغییر می کند در نظر گرفته شده است. معادله دیفرانسیل غیر خطی با مشتقات جزئی برای انتقال جرم و معادله دیفرانسیل غیر خطی معمولی برای انتقال حرارت بدست آمد که از طریق روشه ای عددی حل گردید . و حاصل حل تغییرات دما و رطوبت ذره با گذشت زمان می باشد .در ادامه صحت مدل از طریق مقایسه نتایج حاصل از مدل با نتایج تجربی تایید شده و در پایان تاثیر پارامترهای دما و سرعت هوای ورودی و ابعاد ذرات بررسی گردیده است.