سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمجتبی حسین پور – موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو
جلال عطاری – موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو

چکیده:

سدهای پلاستیکی از جمله سازه های هیدرولیکی هستند که از اواسط دهه ۱۹۵۰ در سطح جهان و از اواخر دهه حاضر در ایران به عنوان گزینه ای اقتصادی و قابل طرح در پروژه های آبی کوچک مطرح شده اند. در مقاله حاضر مدل ریاضی سد لاستیکی در محیط نرم افزار تحلیل سازه SAP2000 بصورت سه بعدی و به روش المان محدود ارائه شده است در این مقاله فرآیند شبیه سازی بصورت سه بعدی انجام پذیرفته و نتایج مدل برای فشار داخلی و تراز اب بالادست ثابت و تراز آب پایین دست صفر استخراج شده اند. در تحقیقات که به نحوی مدل ریاضی سدلاستیکی را مورد بررسی قرار داده اند. سازه سد بصورت سازه متقارن با طول نامحدود فرض شده و بدین ترتیب تنها قسمتی از طول بدنه شبیه سازی شده است لیکن در مقاله حاضر طول سازه نامحدود فرض نشده و بدین ترتیب علاوه بر تکیه گاههای زیرین بدنه تکیه گاههای جانبی نیز لحاظ گردیده اند. در نتیجه رفتار بدنه لاستیکی در بارگذاریهای داخلی و خارجی نزدیکتر به شرایط واقعی تکیه گاه سد لاستیکی میباشد. تغییر شکل سازه پس از بارگذاری، تنشهای وارده و شکل مودهای ارتعاش آزاد سازه از جمله نتایج خروجی نرم افزار می باشند که در این مقاله ارائه شده اند.