سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین اردلان صمغی – کارشناس پژوهشی موسسه تحقیقات آب
کورش حجازی – استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین
احمد شانه ساز زاده – استادیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

گسترش مناطق صنعتی در سواحل کشور به ویژه پالایشگاه‌ها، مجتمع‌های پتروشیمی، مجتمع‌های تبدیل گاز به مایع و غیره از یک‌سو، و نیز اقتصادی بودن سیستم‌های خنک‌کننده‌ی دریایی از سوی دیگر باعث رواج روز افزون کاربرد این سیستم‌ها شده است. از جمله مناطق صنعتی کشور که سیستم‌های فوق در آن توسعه فراوانی یافته، منطقه‌ی تمبک واقع در جنوب کشور در حاشیه‌ی خلیج فارس می‌باشد. ملاحظات هیدرودینامیکی و زیست‌محیطی در طراحی سیستم‌های خنک‌کننده‌ی مجتمع‌های مذکور از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. در این تحقیق‌، هیدرودینامیک جریان ترکیبی جزرومد و باد در منطقه تمبک خلیج فارس با استفاده از مدل ریاضی سه بعدیمورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور ابتدا شرایط مرزی مورد نیاز برای تهیه مدل سه بعدی شامل تراز سطح آب و شدت جریان از حل مدل دو بعدی MIKE 21 برای تمامی خلیج فارس حاصل می‌شود. در مطالعه‌ی هیدرودینامیک سه بعدی منطقه‌ی تمبک از نرم افزار MIKE-3 FM استفاده گردیده است. در این مرحله با استفاده از اطلاعات یکساله‌ی اندازه‌گیری شده‌ی منطقه‌ تمبک، مدل فوق کالبیره و صحت سنجی شده و بر اساس شاخص‌های آماری میزان دقت مدل کنترل گردیده است. مدل سه بعدی کالیبره شده برای منطقه‌ی تمبک به عنوان مدل پایه، جهت مدلسازی کیفی شاخص‌های زیست محیطی منطقه شامل پخش حرارت و آلاینده‌ها و همچنین الگوی جریان سه بعدی ،‏ ‌مورد استفاده قرار می‌گیرد.