سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: ششمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مسعود نصیری – دکترای هیدرولیک کارشناس ارشد ژئوتکنیک کارشناس ارشد مهندسی آب مدیر عا
فرشاد لطفی آزاد – کارشناس ارشد ژئوتکنیک شرکت آب و محیط خاور
زینب صبوری شرق – کارشناس ارشد مهندسی آب بخش هیدروانفورماتیک مرکز تحقیقات آب

چکیده:

به دلیل گسترش مناطق صنعتی در بنادر کشور امروزه استفاده از سیستم های خنک کنندة دریایی بسیار رایج است. یکی از مناطق صنعتی کشور که در آن از این سیستمها استفاده فراوانی می شود، منطقة عسلویه واقع در جنوب کشور در حاشیة خلیج فارس است. فازهای مختلف مجتمع پالایشگاههای پارس، مجتمع پتروشیمی مبین، مجتمع تبدیل گاز به مایع و … هر کدام برای خنک کردن سیستم مجتمع، آب دریا را از طریق یک آبگیر برداشت نموده و پس از آنکه درجه حرارت آب در سیستم در حدود ۵ تا ١٠ درجه افزایش پیدا نمود، آن را به دریا تخلیه می کنند. در طراحی سیستم خنک کنندة دریایی باید ملاحظات هیدرودینامیکی و زیست محیطی خاصی صورت گیرد. از دیدگاه هیدرودینامیکی بسیار مهم است که آب گرم تخلیه شده به دریا با جریان به سمت آبگیر بازنگردد، زیرا درجة حرارت آب در محل آبگیر باید برابر با درجة حرارت آب طبیعی دریا باشد. از دیدگاه زیست محیطی آب گرم تخلیة شده باید به گونه ای در دریا پخش شود که در فاصلة ١٠٠ یا ٢٠٠ متری محل تخلیه افزایش درجه حرارت آب بیش از ٣ درجه سانتیگراد نباشد. بر این اساس پیش ازاقدام به ساخت سیستم خنک کننده باید با مدلسازی ریاضی ملاحظات هیدرودینامیکی و زیست محیطی فوق را بررسی نمود. در این مقاله روند مطالعات مدلسازی سه بعدی هیدرودینامیک و انتقال حرارت مجتمع پالایشگا ههای پارس و نتایج حاصل شده ارائه گردیده است.