سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

امیر حیدری نسب – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
بهرام دبیر – دانشگاه امیرکبیر
مححد سهیمی – دانشگاه کالیفرنیا جنوبی آمریکا

چکیده:

هدف از این مقاله ارائه سه بعدی مدل پراکندگی آلایندهای اتمسفری و بررسی کمی سناریوهای مختلف، برای شهری بزرگ همچون تهران، با در نظر گرفتن مدل سه بعدی باد ، پستی و بلندی ، کاربری سطح و میزان انتشار آلاینده ها ( شاملCO ,NO ,NO2 ,SO2 ,VOC, ( می باشد . مدل پراکندگی سه بعدی ( پیوستگی جرمی ) همراه با واکنش شیمیایی آلایندها وشرایط اولیه و مرزی باز ارائه گردیده است . با توجه به گستردگی محدوده مورد بررسی، برای کاهش زمان محاسبات، از روش هوشمند موجک با توجه به ناهمواری های سطح و منابع متغی یر آلایندها در طول شبانه روز، شبکة متغییر ناهمگن درشت شده ای ایجاد می گردد که ضمن حفظ دقت مورد نظر باعث کاهش چشمگیری در محاسبات می گردد .( ۴۹ % کاهش زمان محاسبات با توجه به ۳ % خطا در نتایج .) این شبکه به روش حجم محدود و ماتریس ناهمگون معادلات، با روش پیشرفته bi conjugatemethod . حل می گردد