سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

کمیل کیهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی ، دانشکده فن
شهره فاطمی – دانشیار ، دکتری مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی ، دانشکده فنی دانشگ
رازمیک میناسیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی ، دانشکده فن

چکیده:

در این مقاله مدل سازی ریاضی راکتور غشائی بستر سیال براى اکسیداسیون جزئی متان و عوامل موثر بر این فرآیند مورد بررسی قرار گرفته است . پس از انتخاب مدل ریاضی مناسب، شرایط مرزی مطابق با شرایط واقعی مساله انتخاب شده است .سپس برای حل مدل با روش های عددی، ابتدا فرمول بندی دیفرانسیلی راکتوربرای اجزا ء مختلف در دو فاز حباب و امولسیون در شرایط پایا انجام شده است و همچنین به کمک معادلات تکمیلی ،تغییرات ضریب انتقال جرم،سرعت حباب، ضریب تخلخل و قطر حباب در طول رآکتورمورد استفاده قرار گرفته اند ، در نهایت معادلات مدل با روش تفاضل های محدود مرتب شده وبه کمک نرم افزارMatlabپروفایل غلظت مواد اولیه و محصولات بدست آمدهاست. در نتیجه تغییرات غلظت هیدروژن، متان و دی اکسید کربن در طول رآکتور ودر فازهای حباب و امولسیون ارائه شده است که تغییرات حاصل از مدل در طول راکتور با نتا[ج مورد انتظار همخوانی دارد.