سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مسعود بهشتی – گروه مهندسی شیمی ،دانشکده فنی مهندسی،دانشگاه اصفهان، دانشکده مهن
رضا روستاآزاد – دانشکده مهندسی شیمی ونفت،،دانشگاه صنعتی شریف تهران
فرهاد فرهادپور – گروه مهندسی شیمی وفرآیند ،دانشگاه ساری ،انگلستان
محمودرضا پیشوایی – دانشکده مهندسی شیمی ونفت،،دانشگاه صنعتی شریف تهران

چکیده:

در سالهای اخیر فرایندهای ازدیاد برداشت میکروبی در مخازن شکافدار طبیعی نیز به اجرا درآمده ومورد توجه قرارگرفت است ولی مدلسازی ریاضی در این رابطه مشاهده نشده است. درتحقیق انجام شده مدل پیشنهادی جهت برآورد میزان انتشار باکتری، محیط کشت میکروبی ومحصولات متابولیکی در مخازن شکافدارودرحضور آب و محیط نفتی درمختصات کارتزین ، سه بعدی وچندجزیی ارائه شده است در این مدل پارامترهای پراکندگی ، انتشار، تولید ومرگ سلولی ،حرکت میکروبی به سمت موادغذایی ،چسبیدگی وکنده شدن میکروبی به دیواره ها و تجمع مورد توجه قرار گرفته است معادلات انتقال باکتری ، موادمغذی و متابولات در دو ناحیه ماتریس و ترک بطور جداگانه توسعه داده شده است. همچنین جهت تخمین میزان تغییر تخلخل، تراوایی و پدیده گرفتگی مجاری عبوری و
سینتیک رشد و تبدیل میکروبی روابطی برای بخش ترک و ماتریس بکاربرده شده است که نتایج حاصله بسیار رضایتبخش می باشد.