سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

آزاده غایی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی شیمی دانشکده فنی دانشگاه تهرا
شهره فاطمی – استادیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران

چکیده:

در این مقاله مدلسازی ریاضی فرایند رفرمینگ نفتا در راکتور های بستر ثابت با کاتالیست Pt/Al2O3 موردمطالعه قرار گرفته است. فرایند رفرمینگ کاتالیستی به منظور تولید بنزین با اکتان بالا توسط واکنش های رفرمینگ در سه راکتور سری انجام می شود. خوارک نفتا از یک واحد تقطیر اتمسفری وارد این واحد می شود و شامل نرمال پارافین ها، ایزوپارافین ها، نفتن ها و آروماتیک ها است. واکنش ها عبارتند از : دهیدروژناسیون، خطی شدن حلقه نفتنی، شکست نرمال پارافین ها و ایزو پارافین ها، شکست نفتن ها، ایزومرزاسیون پارافین ها و دهیدروآلکیلاسیون آروماتیک ها. یک مدل ریاضی با سینتیک غیر خطی برای هر واگنش درمقاله ارائه شده است. با تنظیم کردن پارامترهای واکنش و کنترل مسیر واکنش ها در مدل، نتایج خروجی هر راکتور با واقعیت مطابقت خوبی دارد.