سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

آرش قطره سامانی – قطب علمی قدرت – دانشکده مهندسی برق- دانشگاه صنعتی امیرکبیر، شرکت بر
رضا نوروزیان – قطب علمی قدرت – دانشکده مهندسی برق- دانشگاه صنعتی امیرکبیر، شرکت بر
سیدحمید فتحی – قطب علمی قدرت – دانشکده مهندسی برق- دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سیدحسام الدیم صادقی – قطب علمی قدرت – دانشکده مهندسی برق- دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

با توجه به دامنه وسیع استفاده از مبدلهای الکترونیک قدرت، و ایجاد هارمونیکهای جریان ناشی از کاربرد آنها در شبکه توزیع استفاده از فیلترهای اکتیو به منظور حذف اثر هارمونیکها همیشه مورد توجه بوده است، در این مقاله روشی جهت بهبود کیفیت توان با استفاده از فیلتر فعال موازی با بکارگیری روش کنترل برداری ارایه شده است، و عملکرد این فیلتر در جبرانسازی وحذف اعوجاجات هارمونیکی، تصحیح ضریب قدرت ، شرایط بار نامتعادل و تغییرات در شرایط بار مورد بررسی قرار گرفته است.