سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیرضا رئوف پناه – دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
منوچهر راد – استاد دانشگاه صنعتی شریف
علی عارف منش – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

این مقاله یک مدل ریاضی عددی برای جریان آب خالص روی سطح مستوی و افقی یخ را با مرز متغیر ارائه می دهد . درمدلسازی ریاضی صورت گذاری مسئله به شبه SSSF- تبدیل می گردد که می تواند برای تعداد زیادی از کاربردها اعمال گردد . این مدلسازی بر اساس روش المان محدود بنا نهاده شده است . برای شبکه بندی قلمرو میدان جریان به منظور رسیدن به دقت بیشتر ، از روش شبکه بندی مجدد استفاده شده است . معادلات حاکم برای تغیین توزیع دما در قلمرو میدان جریان استخراج گردیده است . در نهایت بوسیله شار حرارتی خالص، ضخامت لایه یخ ذوب شده تخمین زده شده و موقعیت مرز جامد در زمانهای مختلف تعیین گردیده است .