سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سید احمد حاجی مولانا – کارشناس ارشد مهندسی شیمی
مسعود سروش – پروفسور، عضو هیت علمی مهندسی شیمی دانشگاه درکسل آمریکا
سید رضا نبوی – دانشجوی دکتری شیمی دانشگاه تبریز
حمید هاشم پور – کارشناس ارشد برق و الکترونیک

چکیده:

به منظور بررسی رفتارهای دینامیکی پیل سوختی اکسید جامد لوله ایی (SOFC) یک مدل دینامیکی بر پایه خواص فیزیکی به فرم معادلات غیر خطی فضا-حالت ساخته شده است. در مدلسازی دینامیکی، نفوذ جرم، مقاومت درونی، انتقال حرارت و ممنتم و واکنشهای رفرمینگ و شیفت توجه شده ا