سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

هادی ابراهیمی – ایران، تبریز، دانشگاه صنعتی سهند، دانشکده مهندسی شیمی
اکبر زمانیان – ایران، تهران، پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده گاز، ب. مدلسازی و شبیه سازی
جعفرصادق سلطان محمدزاده – کانادا، بریتیش کلمبیا ، دانشگاه UBC ، دانشکده مهندسی شیمی

چکیده:

فرایند ریفرمینگ گاز طبیعی یکی ازمهمترین فرایندهای تولید گاز سنتز و هیدروژن است که نقش کلیدی در صنایع شیمیایی دارد. این فرایند توسط یک سری واکنشهای شیمیایی در دمای بالا در راکتورهای کاتالیستی واقع درکوره تشعشعی جهت گرم کردن صورت می گیرد. در این پژوهش، مدلسازی یک ریفرمر اولیه با کوره ازنوع Top Fired ارائه می شود. مدلسازیشامل دو بخش راکتور و کورهمی باشد که باید یکپارچه انجام شود. در بخش ارکتور از مد ل غیر همگن یک بعدی و در قمست کوره از مدل منطقه ای (zone Method) سه بعدیاستفاده میشود. برای محاسبه ضرایب تبادل تشعشعی در این مدل زا روش بهینه شده استفاده شده است. با توجه به نتایج بدست آمده از مدل سه بعدی منطقه ای (Zone Method) جهت تشریح انتقال حرارت در کوره و مدل داخل راکتور، این مدل، بسیار مناسب و مفید جهت مدلسازی ریفرمرهای اولیه می باشد. اثر پارامترهای موثر در کوره و لوله ها در ریفرمر بررسی شده است نتایج نشان می دهند که هرچه ضریب نشر موثر لوله های بیشتر باشد،دمای گاز داحل راکتور افزایش می یابد که مطلوب است و همزمان دمای پوسته لوله نیز افزایش می یابد که از طرف دیگر بدلیل محدودیت در بیشترین دمای پوسته لوله، مناسب نیست، بنابراین باید مقدار بهینه ای برای این ضریب پیدا کرد.