سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

غلامرضا داودی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید، دانشگاه آزاد
عبدالرضا رحیمی – استادیار دانشکده مکانیک، عضو هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر و دانشگاه آز
مهدی احمدی نجف آبادی – استادیار دانشکده مکانیک، عضو هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر و دانشگاه آز

چکیده:

از جمله مهم ترین مسائل در زمینه اقتصادی شدن عملیات ماشین کری کاهش سایز ابزار است. یکی از روشهای پیش بینی غیرمستقیم، استفاده از روش آماری رگرسیون می باشد که مزیت آن ساده بودن، ارزان بودن و عدم دخالت در فرایند می باشد در تحقیق حاضر سایش کناره ای ابزار با متغیرهای مستقل ماشین کاری مورد بررسی قرار گرفته است مدلهای خطی با توجه به آزمایشات تجربی و روش رگرسیون با دقت بالا حاصل شدند. تطابق نتایج حاصل از آزمایشات تجربی و مدلسازی نشان دهنده کارایی و مناسب بودن روش برای پیش بینی شرایط ابزار می باشد.