سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین کاظمی کارگر – دانشگاه زنجان مرکز توسعه انرژیهای نو – سازمان انرژی اتمی ایران
علی محمدی – دانشگاه زنجان مرکز توسعه انرژیهای نو – سازمان انرژی اتمی ایران
رسول محمدیون – دانشگاه زنجان مرکز توسعه انرژیهای نو – سازمان انرژی اتمی ایران

چکیده:

یکی از بخش های اصلی سیستم فتوولتائیک پانل خورشیدی (PV) می باشد که هر پانل متشکل از تعدادی از سلول های خورشیدی می باشد که به صورت سری و موازی در کنار هم قرار گرفته اند . ازانجاییکه پانلهای خورشیدی در شرایط مختلف آب و هوائی مورد بهرهبرداری قرار میگیرندء لازم است که اثر سایه روی پانلها و قدرت خروجی آنها مورد بررسی قرار گیرد . در این مقاله ابتدا سایه به سه مدل مختلف تقسیم بندی شده و سپس اهریک مدلسازی شده و در نهایت اثر هریک در خروجی قدرت پانل خورشیدی مورد مطالعه قرار میگیرد