سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مریم بزرگ نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی شیمی- ترموسنتیک، دانشگاه تربیت مدرس
جعفر توفیقی – استاد دانشگاه تربیت مدرس
مجید بهمنی – دکتری مهندسی شیمی، واحد مهندسی واکنشهای کاتالیستی ، مرکز تحقیقات کات

چکیده:

مدلهای سنتیکی رایج در مدلسازی فرایندهای هیدروتریتینگ ، واکنشهای گوگرد زدایی و نیتروژن زدایی را مستقل از هم در نظر می گیرند و از اثرات متقابل سایتهای کاتالیستی بر یکدیگر چشم پوشی می کنند. ولی در عمل این سایتها با هم تداخل دارند و تاثیر این بر هم کنش در معادلات سنتیکی باید لحاظ گردد.در این مقاله اثر متقابل ترکیبات گوگرد و نیتروژن دار بر روی واکنشهای گوگرد زدایی و نیتروژن زدایی برش نفتی VGO بررسی شده و مدل سنتیکیLHHW (Langmuir-Hinshelwood-Hougen-Watson )پیشنهاد شده است. مدل رآکتوریسه فازی برای این فرآیند محاسبه شده و اثر پارامترهای مختلف مانند دما، شدت هیدروژن به خوراک مایع و غلظت ترکیبات نیتروژن دار و گوگرد دار بررسی شده است. داده های پایلوتی توسط مدل سنتیکی پیشنهادی با در صد خطای ناچیزی شبیه سازی شده است. اثر بازدارنده ترکیبات نیتروژن دار بر روی واکنش گوگرد زدایی و اثر مثبت ترکیبات گوگرد دار بر رویواکنش نیتروژن زدایی شبیه سازی شده است و این نتایج با داده های تجربی سازگار می باشد.