سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

همایون مشگین کلک – تهران – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
جعفر میلی منفرد – تهران – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در موتورهای القایی قفس سنجابی، در هستة بین میله ها در رتور جریان بین میله ای وجود دارد . در اثر جریانهای بین میله ای ، شار محوری تولید می شود که مسیر آن از طریق شفت رتور و بدنة استاتور و مسیرهای نشتی در امتداد محور ماشین بسته می شود . در این مقاله مدلسازی موتور القایی به روش مدار معادل مغناطیسی توسعه یافته سه بعدی ارائه می گردد . امکان محاسبة دقیق تر متغیرها و مشخصه های ماشین در مدلسازی سه بعدی امکان پذیر است . وجود شار محوری در شبیه سازی نشان داده شده است . وجود شار محوری با قرار دادن چند سیم پیچ جستجو در داخل ماشین و اندازه گیری ولتاژ درآنها نیز تایید می شود.