سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: یازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

آرش عباس نیا – دانشجو دکتری دانشکده کشتی سازی دانشگاه امیرکبیر
محمود غیاثی – استادیار دانشکده کشتی سازی دانشگاه امیرکبیر

چکیده:

هدف از انجان این تحقیق بررسی تاثیر بستر برروی اغتشاش سیال اطراف شناور در حال حرکت است که می تواند در محاسبه مقاومت موج سازی و ضرایب هیدرودینامیکی مانند جرم افزوده و ضرایب میرایی و … به کار گرفته شود. از آنجایی که با پیشروی شناور در آب عمیق، ذرات سیال توانایی حرکت آزادانه در اطراف شناور را داراست ولی در آب کم عمق دامنه حرکت این ذرات محدود می شود و در نتیجه خطوط جریان در اطراف این شناور نسبت به آب عمیق تغییر خواهد کرد. این تغییرات می تواند به عنوان هدف اصلی این تحقیق به شمار آید با انتخاب بدنه ویگلی به عنوان مدل انتخابی جهت انجام این کار به شبکه بندی مرز جسم و اعمال شرایطمرزی نفوذ ناپذیری بستر و بدنه و شرط خطی سازی شده سطح ازاد و شرط تابش در معادله مشخصه گرین به مدلسازی عددی این مسئله پرداخته شده است. نتایج حاصل از این روش عددی شامل محاسبه ضریب سرعت یک چشمه در آب کم عمق جهت تایید تابع گرین به کاررفته در معادله مشخصه گرین و سپی امواج سطحی در اطراف و پشت شناور و محاسبه پتانسیل اغتشاش در اطراف بدنه است که برای اعداد فرود عمق مختلف انجام شده است.