سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

لیلا برقعی – دانشجوی کارشناسی ارشد تبدیل انرژی ، دانشکده فنی ، دانشگاه ارومیه
ایرج میرزایی – دانشیار ، دانشکده فنی ، دانشگاه ارومیه
سید مهدی پسته ای – استادیار ، دانشکده فنی ، دانشگاه ارومیه

چکیده:

در این مقاله یک مدل کامل سه بعدی از پیل سوختی غشا پلیمری ، همدما و تکفاز مدلسازی شده و مورد مطالعه قرار گرفته است . هدف اصلی در این تحقیق بررسی تاثیر شکل کانال جریان گاز بر بازده پیل سوختی می باشد.شبیه سازی مدل در نرم افزار Fluent انجام شده است . نتایج نشانگر آن است که میزان توان خروجی و جریان الکتریکی پیل سوختی در کانال جریان گاز پلکانی شکل کاتد نسبت به پیل با کانال جریان مستقیم افزایش می یابد. همچنین نتایج شبیه سازی عددی سازگاری خوبی را با نتایج آزمایشگاهی دارد.