سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین همایش ملی لاستیک

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مهدیه زمزم زاده – مجتمع صنایع لاستیک کرمان
مهدی نگارستانی – مجتمع صنایع لاستیک کرمان

چکیده:

با توجه به اهمیت مدلسازیهای کامپیوتری در صرفه جویی وقت و همچنین هزینه ها به منظور طراحی و تولید محصولات جدید و پیچیده، امروزه سعی می شود که تا حد امکان از روش های المان محدو استفاده گردد. در پروژه حاضر یک تایر استیل بلت رادیال بصورت سه بعدی در تماس با جاده شبیه سازی شده و نهایتا توزیع تنشها و همچنین میزان سطح تماس در فوت پرینت اندازه گیری و با نتایج تجربی مقایسه گردیده است، نزدیکی نتایج تجربی و شبیه سازی کامپیوتری خود نشانگر قابل اطمینان بودن مدل است.