سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدمصطفی کلامی هریس – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز

چکیده:

تحلیل و طراحی سیست مهای کنترلی ، مدل سازی سیستم به شکل ساده و صحیح، یکی از مهم ترین کارهایی است که می بایست انجام شود. زیرا تمام محاسبات بر اساس صحت مدل پای هریزی م یشود. اما توصیف های تحلیلی برای اکثر سیست مها یا وجود ندارند و یا در صورت وجود، بسیار پیچیده و عملا غیر قابل استفاده هستند. برای حل این گونه مسائل، می توان از روش های بهینه سازی هوشمند، همچون الگوریت مهای ژنتیکی استفاده کرد. در این مقاله به بحث در مورد الگوریتم ژنتیکی پیوست های پرداخته ایم که برای مدل سازی یک سیستم فرضی از روی داده های زمانی نوشته شده است. نتایج حاصل از اجرای این الگوریتم طبقه بندی شد ه اند و پارامترهای مختلف آن، از نظر اثری که بر پاسخ نهایی دارند مورد بررسی قرار گرفت ه اند.