سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: نهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

احمدرضا عرشی – استادیار دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
فرهاد طباطبایی قمشه – دانشجوی دکتری مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

فارماکودینامیک عبارت است از مطالعه اثرات دارو در بدن شامل تداخل مولکول دارو با گیرنده، رابطه مقدار تجویز دارو و پاسخ سیستم فیزیولوژیک و مکانیزم های اثرات سمی و درمانی دارو است. در مدل سازی فارماکودینامیک، عملکرد سیستم فیزیولوژیک با در نظر گرفتن مقدار دارو یا رژیم درمانی آن به عنوان عنصر ورودی مدل و یک یا چند پاسخ فارماکولوژیکی به عنوان خروجی مدل بیان می شود. مدل سازی عملکردی سیستم فیزیولوژیک در این شکل مدل سازی فارماکودینامیک نامیده می شود و با روش ها و ابزراهای گوناگونی بررسی و انجام شده است. مدل های فارماکودینامیک از دیدگاه های گوناگونی دسته بندی شده اند. در این مقاله رایج ترین دسته های مدل های فارماکودینامیک معرفی می شوند. همچنین از دیدگاه کلی مسیری که هر دسته از مدلهای فارماکودینامیک تمام یا بخشی از آن را می پیمایند بررسی می شود.