سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا الحاق – شرکت نورهان صنایع
فرهاد فرهادی چشمه مرواری – شرکت نورهان صنایع

چکیده:

در این مطالعه سیستم خنک کننده خشک غیرمستقیم ه لر بطور نسبتاً کامل با در نظر گرفتن مبدلها، لوور، پیک کولرها، فن های پیک کولر و برج مدلسازی شده و معادلات حاکم به روش حجم محدود(Finite Volume) توسط یک نرم افزار CFD (Fluent Ver. 6)حل می گردد . در این مدل سه بعدیترکیب پدیده جریان هوا با انتقال حرارت شبیه سازی شده است و از یک مدل متخلخل (Porous Model) برای بررسی افت فشار در طول مبدلها و لوور استفاده شده است .همچنین میزان حرارت مبادله شده در مبدلها بصورت (Heat Source Model) و فن پیک کولر بصورت(Fan Model) و با توجه به توانایی های نرم افزار مدلشده اند . درنهایت مدل ساخت شده شامل ۱,۸۰۹,۵۰۵ المانچهارضلعی غیر ساختار یافته (Tetrahedral Un- structured)می باشد .
نتایج بدست آمده با نتایج استخراج شده از محاسبات تحلیلی ( بدست آمده از حل معادلات و منحنی های صاحب دانش فنی ) و اطلاعات واقعی ثبت شده از یک واحد مشابه در حال بهره برداری مقایسه گردیده و ضمن تصحیح ضرایب (calibration) مدلسازی عددی، نتایج مورد بررسی و تجزیهو تحلیل قرار می گیرد