سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

هادی زادسر –

چکیده:

در بسیاری از مواقع لازم است که عملیات مهندسی در شرایط سخت و پیچیده انجام شود و تجربیان گذشته در حفاری ها وشرایط مشابه و ارزش ی فوق العاده دارند ، هوش مصنوع ی دانش شب یه ساز ی هوش انسان با استفاده از کامپیوتر است سیستم خبره یکی از شاخه ها ی این علم می باشد که در حال حاضر در بسیاری از زمینه ها ی جدید از طر یق آزمایشهای برجا، آزما یشهای انجام شده در آزمایشگاه ها، تخمین تنش های زمین و تحلیل آب ز یر زمینی به د ست می آیند به وسیله سیستم مجتمع از شبکه عصبی وسیستم خبره یک طراحی ابتدایی بر ای نیاز ها ی مهندسی خواسته شده با استفاده از مشابه ساز ی تجربه های قبلی می تواند ارائه شود دانش و آگاهی این کار به وسیله ترکیبی از قوانین، قواعد و چارچوب ها و روابط ریاضی به دست آمده است . این سیتم با استفاده از زبان های کامپیوتری پیشرفته برلند c نوشته شده است و از روش برنامه نویسی شیء گرا پیروی می کنید.