سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

جلیل ابریشمی – دانشیار گروه عمران دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
هادی نامقی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

یکی از مباحث مهم در طرح و اجرای سدهای بتنی، کنترل درجه حرارت بتن حجیم در سنین اتولیه می باشد. از روشهای متداول برای کاهش حرارت هیدراسیون، استفاده از روش پس سرمایش است که شامل سیستم لوله های خنک کننده و مدفون در بتن می باشد. زیاد بودن نرخ عملیات پس سرمایش که تا حد زیادی وابسته به دبی و دمای اولیه آب ورودی و مدت زمان انجام عملیات پس سرمایش است، نقش مهمی در ایجاد ترک های حرارتی خواهد داشت. در این مقاله اثر سرعت جریان ترازکارگذاری لوله های خنک کننده بر نرخ عملیات پس سرمایش بررسی گردیده است. جریان اب در داخل لوله ها به همراه انتقال حرارت ناشی از هیدراسیون با استفاده از روش حجم محدود و به کمک نرم افزارFluent، که قادر به حل همزمان معادلات جریان و انتقال حرارت می باشد، مدلسازی شده است. نتایج حاصله ضمن تایید صحت و دقت روش پیشنهادی، نشان می دهد سرعت جریان نقش مهمی در دمای آب خروجی از سیستم و موفقیت عملیات پس سرمایش داشته و انتخاب صحیح تراز کارگذاری لوله ها باعث تعادل دمایی بین لایه های فوقانی و تحتانی بتن می گردد.