سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا جعفری – عضو هیئت علمی گروه مهندسی پزشکی، دانشکده برق، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مائده هادی نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی پزشکی، دانشکده برق، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

این مقاله مدلسازی ریاضی سیگنال خروجی یک سیستم مقطع نگاری همدوسی نوری در حوزه زمان را ارائه می کند. با توجه به مزایای خاص و استفاده روز افزون سیستمهای نوری در مهندسی پزشکی، بررسی و تحلیل سیستمهای مقطع نگاری نوری برای آشنائی با مفاهیم فیزیکی و درک طرز کار آن نقش و ارزش بسزائی دارد. مقطع نگاری همدوسی نوری یک روش تصویر برداری بوده که اصول کار آن بر اساس تداخل سنجی نوری استوار می باشد. تصویر برداری با روش فوق مشابه با روش تصویر برداری آلتراسوند B مود می باشد که بجای امواج آکوستیکی از نور استفاده می شود. در این مقاله ابتداء ساختارفیزیکی و اصول کار سیستمهای مقطع نگاری همدوسی نوری و کاربردهای پزشکی آنها توضیح داده می شوند. در مورد دقت تفکیک پذیری در این سیستم و مقایسه آن با سیستم های تصویربرداری دیگر نیز توضیحاتی داده می شود. سپس تئوری و روابط ریاضی و چگونگی تولید سیگنال خروجی در خروجی آشکار ساز نوری یک نوع سیستم مقطع نگاری همدوسی نوری در حوزه زمان و برای منبع نوری تک طول موج و منبع نوری با طیف گوسی بیان می گردد. برای یک نمونه آینه کامل و دو ماده نمونه با تعداد لایه و ضریب شکستهای متفاوت مدلسازی و سیگنالهای تداخلی و تصویر بازسازی شده آنها نشان داده می شوند.