سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
مرضیه نهتانی – دانشجوی کارشناسی ارشد سابق رشته بیابان زدایی، دانشگاه زابل
مسعود هاشمی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی علوم خاک، دانشگاه زابل
رستگار هاشمی – دانشجوی سابق رشته مهندسی فضای سبز، دانشگاه ملایر

چکیده:
به دلیل دشواری های موجود در راه اندازه گیری نسبت جذب سدیم (SAR) به عنوان یکی از قابل اعتماد ترین شاخص های تشخیص شور و سدیمی بودن خاک، ارائه روشی که بتوان با استفاده از شاخص سهل الوصول دیگری به طور غیر مستقیم SAR را بدست آورد بسیار بهینه و اقتصادی می باشد هدف از این پژوهش مدل سازی و پیش بینی SAR با استفاده از هدایت الکتریکی بوده است . نتایج نشان داد در مقایسه با روش رگرسیون خطی شبکه عصبی RBF عملکرد بهتری داشته و با دقت بیشتری توانسته است( RMSE=2/09 و R^2=0/98) مقادیر SAR را از روی هدایت الکتریکی تخمین بزند.