سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدرضا جعفری نصر – شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی
مجید عمیدپور – گروه سیستمهای انرژی دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین ط
روزبه سالاری – گروه سیستمهای انرژی دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین ط

چکیده:

در این مقاله ابتدا به معرفی و آشنائی با واحد ها و فرآیند ه ای موجود در شبکه توزیع هیدروژن پرداخته می شود. سپس شبکه توزیع هیدروژن بطور استاتیکی مدل سازی گردیده و در نهایت به ارزیابی و بررسی گزینه های گره گشایی(Debottlenecking) در واحد ریفرمینگ متان با بخار (SMR) که دارای نقش بسزایی در فرایند تولید هیدروژناست، پردا خته می شود . جهت تبیین نتایج این پژوهش یک مورد مطالعاتی با استفاده از مدل و راهکارهای ارائه شده در مقاله و با کمک نرم افزارREFOPT بررسی و تحلیل شده است .