سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سینا تفضلی – دانشگاه زنجان دانشکده مهندسی برق
محمدباقر منهاج – دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی برق
علیرضا خان تیموری – دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی کامپیوتر

چکیده:

هدف این مقاله ارائه مدل برای شبکیه چشم است. در این مقاله ابتدا فیزیولوژی شبکیه چشم مورد بررسی قرار گرفته است. مدلی ارائه شده که به خاطر شباهت هر چه بیشتر رفتار مدل به رفتار سلول های شبکیه، از شبکه های عصبی مصنوعی برای طراحی ساختار مدل استفاده شده است. ورودی شبکه عصبی، شدت نور تابیده شده بر روی شبکیه و خروجی آن فعالیت سلول های گانگلیون شبکیه چشم م یباشد. بین داد ههای حاصل از مدل و داده های بیولوژیکی مقایسه ای صورت گرفته است. این مقایسه نشان م یدهد شبکه های عصبی به طور قابل قبولی می توانند رفتار سلول های گانگلیون را مدل کنند البته کارایی شبکه به ساختار ، تعداد لایه های پنهان و الگوریتمتعلیم آن بستگی دارد. همچنین آزمایش ها نشان می دهد اگر خروجی در زمانهای قبل را به عنوان ورودی به شبکهعصبی بدهیم، سیستم دارای حافظه خواهد شد و این مسئله کارایی مدل را بسیار بالا برده و از رفتار تناوبی آن جلوگیری م ینماید. این مدل در ساخت شبکیه مصنوعی قابل استفاده می باشد و می توان آن را بصورت سخت افزاری پیاده سازی نمود و برای بازیابی جنبه هایی از بینایی افراد نابینا به کار برد.