سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سمیه دانافر – مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات IPM پژوهشکده ریاضیات مرکز تحقیقات فیزی
شهلا طباطبایی – دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

سیستم GLITS یک سیستم چند عاملی هوشمند و پویا است که علاوه بر آموزش باعث بهبود تدریجی قابلیت یادگیری و کارایی یادگیرنده می گردد این سیستم دارای ۳ عامل هوشمند یاددهنده یادگیرنده و مشکل ساز است در معماری GLITS همانند معماری INTERRAP از خصوصیت های طراحی لایه ای و همینطور سیستمهای شی گرا استفاده گردیدها ست در طراحی ساختار کنترلی عاملهای یاددهنده و یادگیرنده سیستم مورد نظر از عامل هوشمند BDI استفاده شدها ست عامل سوم به نام مشکل ساز یک عامل بازدارنده است که فعالیت آن باعث کاهش فعالیت لایه های مختلف یادگیرنده می شود ابتدا با ارائه پرسشنامه مدل عامل یادگیرنده ساخته می شود و پس از آن با ایجاد انگیزه برای یادگیری ارائه ترتیبی مباحث درس، ارائه پارازمونهای پی در پی امتحان وسط ترم امتحان آخر ترم و یک پروژه گردآوری مطالب نواقص لایه های مختلف یادگیرنده بطور مناسب تصحیح می گردد.