سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا ضیاء – دانشجوی دکترای دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران
محمدعلی بنی هاشمی – استادیار دانشکده مهندسی عمران، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

چکیده:

روشهای عددی از نوع گودانوف به دلیل قابلیت ذاتی در تسخیر شوک ها، کاربرد فراوانی در مسایل مختلف پیدا کرده اند. در مساله شکست ناگهانی سد به دلیل وجودیک موج تیز قائم ناپیوسته که همان موج شوک است، استفاده از روش مناسب مخصوصاً از نوع روشهای مدرن گودانوف، نتایج بسیار مطلوبی خواهد داشت، هدف این مقاله ارائه مدل جدیدی بااین مشخصات کلیدی است: ۱- از روشهای مدرن عددی از نوع گودانوف است. ۲- قادر به تسخیر شوک است، یعنی ناپیوستگی ها را به درستی مدل می کند، ۳- دارای دقت مطلوب مرتبه دو جهت کاربردهای واقعی است.۴- قادر به مدلسازی جریان شکست سد در بستر خشک است. ۵- به دلیل استفاده از روش عددی حجم محدود و فرم انتگرالی معادلات حاکم، حافظ بقاء جرم است بررسی توانایی مدل در پیش بینی جریان ناشی از شکست سد به کمک چند آزمون انجام شده است.