سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مسعود تابش – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران
جابر سلطانی – دانشجوی دکتری عمران – آب دانشگاه تهران

چکیده:

عدم توجه جدی مدیران آب شهری نسبت به حفظ، نگهداری و بهره برداری از تاسیسات و تجهیزات شبکه های مدیریت سیستم توزیع آب و از طرفی تمرکز و توجه بیشتر آنها به مدیریت تولید در مقایسه با مدیریت سیستم توزیع، سبب اتلاف سرمایه کلان ناشی از هدر رفت مقادیر متنابهی آب تصفیه شده به علت پوسیدگی، نقض زودرس لوله های اصلی و عدم اعمال مدیریت صحیح گردیده و این مساله به یکی از معضلات جدی پیش روی مدیران و تصمیم گیران بخش توزیع آب شهری تبدیل شده است. یکی از پیش نیازهای اصلی مدیریت بهینه بهره برداری از شبکه توزیع آب، پیش بینی حوادث و شکست لوله ها می باشد. چرا که از یکطرف برای مدیران آب شهری حوادث و شکست لوله ها باعث افزایش هزینه ها، تلفات منابع محدود آب قابل دسترس، از دست رفتن زمان و خارج شدن قسمتی از شبکه از سرویس و عملکرد غیراقتصادی کل سیستم می شود و از طرف دیگر برای مصرف کنندگان باعث کاهش رضایت مندی می گردد. در این تحقیق برای اولین بار، با استفاده از داده های جمع آوری شده موثر در شکست لوله ها نظیر؛ جنس، سن ، قطر، عمق نصب، فشار هیدرولیکی لوله ها و … در یک مطالعه موردی از شبکه های عصبی- فازی (ANFIS) برای پیش بینی شکست لوله ها استفاده شده است. نتایج حاصل از این مدل موید توانایی آن در پیش بینی نرخ شکست لوله ها می باشد.