سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مصطفی بابایی – شرکت توزیع نیروی برق شمالشرق(منطقه تهرانپارس)-موسسه آموزشی و پژوهشی آ
محمدرضا ملوندی – شرکت توزیع نیروی برق شمالشرق(منطقه تهرانپارس)-موسسه آموزشی و پژوهشی آ

چکیده:

انرژی الکتریکی نقش بسیار عمده ای در زمینه های مختلف جوامع بشری ایجاد می کند. هر ساله درصد قابل توجه ای از انرژی الکتریکی تولیدتا مصرف به دلایل فراوان و تحت تاثیر عوامل مختلف به هدر می رود. طبق تعریف آن بخش از انرژی الکتریکی که بکار مفید تبدیل نشود تلفات نام دارد. تجزیه و تحلیل تلفات در شبکه های برق رسانی نشان می دهد که اجزا تلفات بسیار متعدد و متفاوت می باشد. اما بطور کلی می توان آنها را به سه دسته اساسی یعنی تلفات ناشی از مسائل فنی، تلفات ناشی از عوامل مدیریتی و تلفات ناشی از فصل مشترک این دو عامل تقسیم نمود. در این مقاله مطالعه به بخش فنی تلفات در شبکه ای توزیع در قسمت پستهای توزیع اختصاص داده شده است. ما در اینجا به بررسی مطالعات تلفات توان و انرژی ترانسفورماتورها در ژستهای ۲۰/۰۴کیلوولت می ژردزیم در تجزیه و تحلیل تلفات توان و تلفات انرژی باید مترکاْ مورد بررسی قرار گیرد. از آنجاییکه تلفات توان تابعی است از تغییرات مصرف است لذا مقدار آن در ساعات مختلف شبانه روزی متفاوت می باشد. در این مجموعه تلاش گردیده اجزا تلفات ترانسفروماتوهای پستهای توزیع ۲۰/۰۴کیلوولت معرفی و تا حدودی مورد بررسی قرار گیرند و همچنین سعی شده است روشهای موثر مدلسازی تلفات نیز ارائه گردد.