سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: پنجمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

اصغر بهلولی – کارشناس ارشد سازه های هیدرولیکی کارشناس مرکز تحقیقات آب
سید محمود برقعی – دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

موج شکنهای مستفرق از انواع متداول سازه های ساحلی است که برای کاهش انرژی موج در نواحی ساحلی احداث می شود، در این مقاله یک روش علمی بر اساس محاسبات عددی برای تعیین اثر موج روی بسترهای نفوذپذیر ساحلی مثل موج شکن های مستفرق و سواحل شنی ارائه می شود. در سواحل با مصالح درشت و یا موج شکنها تخلخل تاثیر قابل توجهی بر حرکت موج و نحوه برخورد آن با ساحل دارد. در یک چنین مسائلی و استفاده از مدلهای فیزیکی مورد توجه قرار می گیرد، ولی مشکلات موجود در کارهای آزمایشگاهی و از جمله هزینه های بالای آن رجوع به روش های عددی را با ارزش می شازد.
اعمال اثر تخلخل با توجه به نا مشخص بودن شرائط مرزی و پیچیدگی برخورد جریان دو محیط کار دشواری می نماید. اما با بعضی ساده سازیها و قبول مقداری خطا می توان به نتایج مناسبی دست یافت. مدلهایی توسط (۱۹۹۰) Kobayashi & Wurjanto و (۱۹۹۲) Van Gent در این زمینه تهیه شده که هنوز کاربرد تحقیقاتی دارد.
بر پایه تحقیقات Van Gent و توسعه کارهای وی یک بعدی حرکت موج بر روی سطوح متخلخل توسط بهلولی (۲۰۰۰ م) تهیه و با مدل ODIFLOCS مقایسه گردید، دراینجا با توسعه مدل ذکر شده حرکت موج بر روی موج شکن های متخلخل مستفرق نیز شبیه سازی شده است.