سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محسن دوازده امامی – دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
حمیدرضا شهبازیان – دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

با استفاده از یک شبیه سازی عددی سه بعدی برای جریان در یک محفظه احتراق توربین گاز، اثر افزایش هوای ورودی بر روی عملکرد و پارامترهای مهم از جمله اکسیدهای نیتروژن مورد بررسی قرار گرفته است . لازمه بهینه سازی سیستمهای احتراقی، توجه به حداکثر نمودن راندمان احتراق، کاهش مصرف سوخت و در عین حال کاهش آلاینده های ناشی از احتراق است . در تحقیق حاضر، فرآیند احتراق سوخت گازیCH4در محفظه احتراق مورد بررسی قرار گرفته و آلاینده های NOx ناشی از آن این مدلسازی محاسبه شده است . نتایج نشانمی دهد که تولید اکسید نیتروژن ناشی از مکانیزم گرمائی در سوخت گاز طبیعی در محفظه احتراقی توربین گاز به علت وجود تواماً اکسیژن و دمای بالا، بمراتب بیشتر از تولید آن توسط مکانیزم انگیخته ( در اثر رادیکالهای هیدروکربنی ) است . همچنین نتایج از اهمیت بالای کنترل مقدار هوای ورودی به اتاقک احتراق دارد، زیرا با افزایش هوای اضافی به محفظه نه تنها آنتالپی کل ورودی به توربین افزایش می یابد ( این مساله
باعث افزایش کار خالص و راندمان سیکل توربین گاز می شود ) بلکه باعث کاهش دما و کاهش NOx تولیدی می شود