سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آیدین نبوتی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی
محمود احمدی – دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه صنعتی شریف، تهران
محمد مقیمان – دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه صنعتی شریف، تهران

چکیده:

استفاده از برجهای خنک کن خشک با جریان طبیعی به طور روز افزون درنیروگاه ها افزایش می یابد. یکی از مشکلات استفاده از این نوع برجها، تاثیرپذیری عملکرد آنها از شرایط محیطی و جریان باد می باشد. در این مقاله جریان هوا و توزیع دما در داخل برج خنک کن خشک به روش عددی و با استفاده از مدل آشفتگی k-e و نرم افزار FLUENT موردتجزیه و تحلیل قرار گرفته است. ضریب انتقال حرارت جابجایی در مبدلهای حراتی برج بر اساس پارامترهای حاکم بر جریان آب داخل مبدل و سرعت هوای تولید شده بوسیله برج مدلسازی شده است. همچنین اثر باد که یک عامل مهم در کارایی این برجها می باشد، بر چگونگی جریان هوا و توزیع دما مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که وزش باد باعث عدم تقارن جریان هوا و توزیع دما در داخل برج میشود. در سرعتهای بالای باد، جریان معکوس از داخل برج بهخارج نیز رخ می دهد. همچنین وزش باد موجب کاهش جریان جرمی ورودی هوا از اطراف برج به داحل آن شده و در نتیجه باعث کاهش کلی میزان تبادل حرارتی مبدل و به دنبال آن کاهش میزان بازده برج می شود.