سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرامرز دولتی ارده جانی – استادیار دانشکده معدن و ژئوفیزیک
احمد آریافر – دانشجوی دکتری مهندسی اکتشاف معدن

چکیده:

پیش بینی فرایندبازگشت آب زیرزمینی به فضای معدنکاری بعد از اتمام معدنکاری و توقف پمپاژ یکی از مسائل مهم مرتبط با معدنکاری روباز می باشد به منظور مدلسازی فرایند بازگشت آب به یک پیت عمیق یک مدل عددی اجزا محدود دو بعدی با استفاده از نرم افزار SEEP/W با در نظر گرفتن شرایط جریان اشباع و غیراشباع هدایت هیدرولیکی و آب محتوی به عنوان تابعی از فشار آب منفذی ارائه گردیده است.