سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فهیمه فرهادی – دانشجوی کارشناسی ارشد اکتشاف معدن
حمیده مقدس – دانشجوی کارشناسی ارشد آبشناسی
شهلا نوروزی – دانشجوی کارشنا سی ارشد اکتشاف معدن
مهران کریمیان – دانشجوی کارشنا سی ارشد اکتشاف معدن

چکیده:

تراوش در عموم کارهای مهندسی از جمله سدسازی از مسائل عمده به شمار می رود و تلاشهای زیادی به منظور رفع این مشکل و در نتیجه کنترل میزان تراوش انجام گرفته است برای مطالعه تراوش می توان از روشهای عددی اجزا محدود در قالب نرم افزارهای موجود استفاده نمود. بنابراین در این مقاله از SEEP/W که یک نرم افزار اجزا محدود است برا یمدل کردن مکانیزم حرکت و توزیع فشار آب منفذی در محیط متخلخل استفاده شده است.