سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شروین عمرانی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های دریایی دانشگاه صنعتی سهند تبریز

چکیده:

در این مقاله جزئیات مدل عددی برای بررسی طول نواحی جدایی در بالا دست و پایین دست خطوط لوله به ازاء نسبتهاب متفائت عمق دفن شدگی به قطر لوله ارائه شده است. شبیه سازی به کمک نرم افزار FLUENT انجام شده است. ایجاد هندسه و شبکه بندی مدل نیز به وسیله پیش پردازنده GAMBIT صورت گرفته است. برای شبیه سازی آشفتگی جریان از مدل توربلان دو معادله ای استفاده شده است. جهت صحت سنجی نتایج هندسی بدست آمده از مدل عددی، مطالعه تجربی نیز در کانال به ازا نسبتهای متفاوت عمق دفن شدگی به قطر لوله و در شرایط جریان دایمی انجام شده است. مقایسه نتایج شبیه سازی عددی و مدل تجربی موید دقت مطلوب مدل عددی می باشد.